Over Taalvakwerk

Over Taalvakwerk: Subsidies

Een leven lang leren
De overheid vindt het belangrijk dat werkgevers blijven investeren in de scholing van werknemers. Werknemers die blijven doorleren zijn langer en beter inzetbaar. Ook hebben ze sneller een nieuwe baan bij werkloosheid. Onder het motto ‘een leven lang leren’ stelt de overheid een aantal fiscale subsidieregelingen beschikbaar waarop een werkgever een beroep kan doen om de totale scholingskosten voor de organisatie te verminderen.

Uw medewerkers maximaal opleiden met een minimaal budget
Als werkgever kunt u gebruik maken van diverse fiscale mogelijkheden om uw personeel te scholen. Een erkende opleiding kan zelfs kostenneutraal worden aangeboden. Voor andere werkvloergerichte trajecten worden door diverse instanties en fondsen vergoedingen uitgekeerd. Bovendien betaalt een opleidingstraject zich terug in goed ontwikkeld, gemotiveerd en vakbekwaam personeel.

Financiële voordelen voor opleiding van uw werknemers:

• Korting op loonbelasting: afdrachtvermindering loonbelasting onderwijs
Als uw werknemers onderwijs volgen, kunt u mogelijk gebruik maken van de Afdrachtvermindering loonbelasting.

• Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen
Voor de scholing van uw personeel kunt u een beroep doen op het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van de brancheorganisatie waar uw organisatie bij aangesloten is.

• Europese subsidies voor scholing: ESF
Met haar programma ESF 2007-2013 wil de Europese Unie werknemers beter toerusten op de arbeidsmarkt. De ESF-subsidie voor werknemers (actie D) geldt voor de scholing van alle werknemers met een dienstbetrekking.