Publicaties

Publicaties: Taalvakwerk op Youtube

Leereffecten laagopgeleiden & laaggeletterden


Taalvakwerk werkt intensief samen met  prof. Dr. Maurice de Greef van onderzoeksbureau Arteduc,
om de kennis op het gebied van leereffecten van laagopgeleiden & laaggeletterden te vergroten.
Taal is cruciaalPresentatie door Mie van Hooijdonck, HR-adviseur Stichting Elisabeth te Breda, in samenwerking met José Scholte, directeur Taalvakwerk. Elisabeth heeft geïnvesteerd en investeert nu in de ontwikkeling en ontplooiing van haar medewerkers, zeker op het gebied van taal. Er hebben de afgelopen jaren vele individuele en groeps gebonden taaltrainingen plaatsgevonden, er waren taalondersteuningstrajecten tijdens en naast een beroepsopleiding en er heeft en vindt nog steeds taalbegeleiding plaats(gevonden) op de werkvloer. De taaltrainingen zijn in samenspraak met een aantal hier aanwezige organisaties en in nauwe samenwerking met Taalvakwerk Breda ontwikkeld en uitgevoerd.Zorgcafé WelSlagen, Stichting Elisabeth, WZC Raffy


Het Zorgcafe, een initiatief van Calibris, Stichting Elisabeth en Woonzorgcentrum Raffy, was een groot succes. 70 belangstellenden hebben ervaren hoe men in Woonzorgcentrum Raffy omgaat met hun cliënten. Stichting Elisabeth heeft in samenwerking met Taalvakwerk een presentatie aangegeven hoe cruciaal de taal is op de werkvloer . En op initiatief van Calibris werd een workshop georganiseerd met als thema “Zorg verbindt alle culturen”.
Alfabetiseringsprijs voor het project WelSlagen Diversiteit


Taalvakwerk verzorgt in opdracht van Calibris de opleidings- en arbeidsgerichte taaltrainingen in het project WelSlagen Diversiteit.
De deelnemers worden voorbereid op een MBO3-opleiding en een baan in de zorg.
Zie ook het interview met juryvoorzitter Paul Witteman.
Zie ook de website www.welslagendiversiteit.nl
Taalvakwerk, ITPreneurs en ECS: Nederlands op de werkvloerTaalvakwerk traint uw medewerkers in vaardigheden die zij direct bij de uitoefening van hun functie of opleiding nodig hebben. Taalachterstand zowel bij allochtone als bij autochtone medewerkers, belemmert uw organisatie in haar ontwikkeling. Taalvakwerk traint op het werk, over het werk. Daarmee helpen we uw medewerkers en uw organisatie vooruit. In deze video de praktijk op de werkvloer bij ECS, waar Taalvakwerk de medewerkers van ECS traint met de methodiek Nederlands aan het Werk, van ITpreneurs.Taalvakwerk, ITPreneurs & ECS: De cursisten aan het woordTaalvakwerk traint uw medewerkers in vaardigheden die zij direct bij de uitoefening van hun functie of opleiding nodig hebben. Taalachterstand zowel bij allochtone als bij autochtone medewerkers, belemmert uw organisatie in haar ontwikkeling. Taalvakwerk traint op het werk, over het werk. Daarmee helpen we uw medewerkers en uw organisatie vooruit. In deze video komen de cursisten van ECS aan het woord. Zij worden door Taalvakwerk getraind met de methodiek Nederlands aan het Werk van ITpreneurs.

DEMO Aan het werk


Een gebrekkige beheersing van basisvaardigheden als lezen en rekenen vormen een obstakel
in de persoonlijke ontwikkeling en op weg naar een (reguliere) baan.
Nu is er Aan het Werk, een programma dat werk maakt van die basisvaardigheden!
Alfabetiseringsdag 2011


Een verslag van de jaarlijkse Week van de Alfabetisering.
Taalvakwerk was aanwezig in de Ridderzaal.
José Scholte was namelijk één van de genomineerden.