Goede voorbeelden

Goede voorbeelden: Project Welslagen

Project Welslagen
Leren en werken in de zorgsector


Het doel van het project Welslagen is het bevorderen van de instroom van werkzoekenden in Zorg, Welzijn en Kinderopvang. Aanleiding voor het opstarten was enerzijds de personeelstekorten in de Zorg in West-Brabant en anderzijds het aanwezige arbeidspotentieel in de regio. Bij Welslagen draait het om werkzoekenden die nog geen startkwalificatie in de sector bezitten, maar wel gemotiveerd zijn om er te werken en leren, en voldoende capaciteit in huis hebben. De samenwerkende partijen in het project zijn Calibris, In Bedrijf Lerend Werken, Kellebeek college, Vitalis college, verschillende werkgevers en het Servicepunt Zorg & Welzijn West-Brabant. Zij geven de kandidaten professionele begeleiding, zodat zij vertrouwen krijgen in hun eigen mogelijkheden en kennis maken met de sector.

Taalvakwerk verzorgt de opleidings/arbeidsgerichte taaltrainingen. De kandidaten worden voorbereid op en begeleid naar instroom in reguliere opleidingen op niveau 3. De trainers van Taalvakwerk deden reeds ervaring op in andere Zorgtrajecten, zoals VoorZorg en Kleurrijk Zorgen (zie voorbeelden).