Goede voorbeelden

Goede voorbeelden: Kleurrijk Zorgen groep 3

Deelnemers Kleurrijk Zorgen starten MBO2-opleiding

Een goed voorbeeld van samenwerking!
Breda Actief, Stichting Elisabeth, Thebe Breda,ROC West-Brabant en Taalvakwerk werken nauw samen om het project Kleurrijk Zorgen vorm te geven. De deelnemers worden in dit MBO-voortraject voorbereid op een MBO-opleiding in de zorg. Dit kan een MBO op niveau 1, 2 of 3 zijn.

Eind augustus 2011 rondde de eerste groep van acht deelnemers het KLeurrijk Zorgen-traject af. Zij hebben allemaal hun MBO1-diploma op zak en vier van de acht starten op 8 september a.s. (De Dag van de Alfabetisering!) een MBO2-traject! Alle deelnemers hebben hard gewerkt om dit punt te bereiken. De gemeente Breda heeft haar steentje bijgedragen in de bekostiging.