Goede voorbeelden

Goede voorbeelden: Duaal inburgeren bij Scholle

Inburgeren op de werkvloer

Wat maakt inburgering op de werkvloer anders? Hoe leg je contacten? Hoe bereik je de werknemers? Spreken bedrijven en gemeenten wel dezelfde taal? Kunnen door de duale opzet van de trainingen zowel NT2 als NT1 leerlingen plaats nemen in het traject?

Door intensieve samenwerking tussen de gemeente Breda, het verpakkingsbedrijf Scholle Europe BV en taalaanbieder Taalvakwerk kon in in 2009 de pilot ‘duaal inburgeren op de werkvloer bij Scholle Europe BV starten. Taalvakwerk fungeert in dit jaartraject als intermediair tussen de partijen en verzorgt de opzet en de uitvoering van het traject.

De gemeente financiert het traject met inburgeringsgelden en verzorgt de Tiwi-toetsing. Opdrachtgever Scholle Europe BV is zeer enthousiast over de gang van zaken. Elf werknemers van het bedrijf volgen de trainingen twee maal per week. De lessen vinden in-company plaats en zijn duaal van opzet. Dat wil zeggen dat de deelnemers werken aan de eisen van het inburgeringexamen en tevens aan de eisen die Scholle qua Nederlandse taal op de werkvloer van haar werknemers vraagt.

De lestijden zijn afgestemd op de ploegwissel. Op deze manier kunnen de deelnemers half in eigen tijd en half in de tijd van de werkgever de gezamenlijke lessen volgen. De deelnemers hebben computers en leermiddelen tot hun beschikking. Het multimediale inburgeringsprogramma geeft hen de gelegenheid om thuis of elders, op eigen tempo verder te werken aan hun kwaliteiten.

Samenwerking

Om dit duale taaltraject optimaal te laten verlopen is intensieve samenwerking tussen gemeente, bedrijf en taalaanbieder een eerste vereiste. De taalaanbieder fungeert als intermediair tussen de partijen.  Het is belangrijk dat de neuzen dezelfde kant op staan. Gemeente en bedrijfsleven werken vaak vanuit hun eigen ideeën en systemen. Taalvakwerk registreerde de eisen van beide partijen, verzamelde bedrijfsmaterialen, ontwikkelde lesmateriaal en koppelde dit aan het e-learningpakket van IT-preneurs.

Succesfactoren en resultaten

Door te luisteren naar de wensen van alle partijen, de verschillen tussen gemeente en bedrijf te accepteren en transparant en voortvarend te werk te gaan, heeft Taalvakwerk vertrouwen opgebouwd. Voor de deelnemers is het een succesvol traject omdat zij naast de nodige taalscholing op de werkvloer tevens de kans krijgen om gedeeltelijk onder werktijd hun inburgeringsdiploma te behalen.