Goede voorbeelden

Goede voorbeelden: Het Alfaproject

Het Alfa project

Taalvakwerk, het Kellebeek College en Stichting Surplus Welzijn werken in opdracht van de gemeente Breda gezamelijk aan een aantal inburgeringstrajecten met duale participatiedoelstelling.

Het streven van de gemeente Breda is dat alle inburgeraars worden toegeleid naar het volledige inburgeringsexamen. Voor sommigen is dat een stap te ver. De allochtone deelnemers aan het Alfaproject worden gekenmerkt door achterstand in taal, beperkte leerbaarheid en multiproblematiek. Zonder een goede begeleiding in een traject leidt dit bijna vanzelfsprekend tot drop-out.

In het Alfaproject wordt voor deze doelgroep een benadering ingezet gericht op enerzijds toeleiding naar een deel van het inburgeringsexamen (toets gesproken Nederlands) en anderzijds naar een (eerste) stap op de participatieladder. Hierdoor wordt de kans op succesvolle deelname aan de Nederlandse samenleving vergroot.