Goede voorbeelden

Goede voorbeelden: Nederlands op de werkvloer

DOCDATA

De werknemers van Docdata verzorgen vanuit eigen magazijnen in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië logistieke diensten voor onder andere BOL.com, V&D en Zalando. Vanuit het hoofdkantoor in Waalwijk kwam bij Taalvakwerk de vraag binnen of wij voor de anderstalige werknemers werkvloergerichte taalscholing wilden verzorgen.

Na een uitgebreide intake zijn we gestart met een aantal niveaugroepen. De Nederlandse lessen zijn gekoppeld aan werknemersvaardigheden die voor het logistieke bedrijf belangrijk zijn. De deelnemers maken naast de lessen taalkilometers door het uitvoeren van bedrijfsgerichte werkplekopdrachten.

Taal op de werkvloer bij Scholle Packaging

Goed geschoold personeel is een voorwaarde om klanten de kwaliteit en service te kunnen bieden die zij verlangen. Scholle Packaging BV uit Breda is samen met Taalvakwerk een taaltraject ingegaan, om haar medewerkers hiervoor op het gewenste taalniveau te brengen. Na een nul-meting onder ruim honderd medewerkers van het bedrijf, zijn dit jaar de eerste drie niveaugroepen van start gegaan.

De deelnemers volgen een traject van 34 weken. Er wordt gewerkt in modules gericht op spreek- en schrijfvaardigheid ten behoeve van communicatie, productie, hygiëne en veiligheid op de werkvloer. Per bijeenkomst zijn doelen omschreven. Zo leert de cursist in de eerste bijeenkomst wat er van hem verwacht wordt in de cursus. Hij/zij kent globaal de geschiedenis van het bedrijf en begrijpt de informatie over werktijden uit het huishoudelijk reglement. Door het aanbieden van praktijk- en thuisopdrachten kan de deelnemer ook buiten de lessen werken aan zijn of haar taalniveau.

Om het bedrijf beter te leren kennen wordt naast diverse gesprekken ook een rondleiding gehouden.