Diensten

Diensten: Kleurrijk Zorgen

Kleurrijk zorgen

 is een project dat voor allochtone vrouwen en mannen die gemotiveerd zijn om in de zorg te werken en een voortraject willen volgen om een startkwalificatie voor een opleiding te behalen. Afhankelijk van de resultaten geeft dit traject  toegang tot een zorgopleiding op MBO-niveau 2 of 3.

Taalvakwerk

 verzorgt de opeleidngsgerichte taaltrainingen en werkt hierbij nauw samen met Breda Actief en diverse zorginstellingen in de regio Breda.

Voorwaarden

Deelnemers moeten gemotiveerd zijn, een taalniveau A2 hebben en aangemeld worden door de uitkerende instantie (UWV en SAW). Ook NUGGERS komen in aanmerking voor KLEURRIJK ZORGEN, mits zij ingeschreven staan bij het CWI.

Meer informatie?

Breda-Actief, Corrie Marijnissen
Pasbaan 17 te Breda
Tel 076 5233555 
Mail: c.marijnissen@breda-actief.nl

De deelnemers wordt een traject van maximaal twee jaar aangeboden. Daarnaast krijgt iedere deelnemer een trajectbegeleider toegewezen.
De trainng bestaat uit tien tot twaalf dagdelen, gemiddeld 2 dagdelen per week. 

Tijdens de training wordt een taal- en leerbaarheidstest afgenomen en maakt de  deelneemster kennis met de zorginstellingen. Individuele competenties en leerdoelen worden in kaart gebracht. Daarnaast gaan de deelnemers voor minimaal 12 en maximaal 24 uur stage lopen bij een van de volgende zorginstellingen: 

- STIB (Steunpunt Informele zorg Breda)/ Careyn Thuiszorg Breda
- Zorg- en behandelcentrum Elisabeth (De Donk, ZBC Elisabeth, Vuchterhage, Overakker, Westerwiek, Zorghotel en Elisabeth zorg thuis)
- Thebe (Concern Oranjehaeve, de IJpelaar en Aeneas)

Deelnemers krijgen tijdens de stage Taalondersteuning op de werkvloer door Taalvakwerk en wanneer nodig extra taalles. Gedurende de stage is er tevens begeleiding bij hun EVC traject (EVC = Erkenning van Verworven Competenties) door de zorginstelling.