Goede voorbeelden

Goede voorbeelden: Alfa Betsie Werkt!

AlfaBetsie Werkt! is een door Taalvakwerk en Helicon Opleidingen ontwikkelde taalmethode voor laaggeletterde werknemers. De methode is ontstaan vanuit het werkveld bij SW-bedrijven. Daar bestaat de behoefte aan een taalmethode voor laaggeletterde medewerkers die direct gerelateerd is aan de werkvloer.
AlfaBetsie Werkt! is een methode die laaggeletterden functioneel opleidt tot taalniveau A1+ volgens het C.E.F ( Common European Framework ). De methode wordt veelvuldig gebruikt in tweejarige AKA-trajecten.

ALfa Betsie workshops of complete trainingen
AlfaBetsie Werkt! bestaat uit 5 themabundels. De methode is compleet of per themabundel verkrijgbaar. Iedere themabundel omvat lesstof voor 5 à 6 dagdelen docentgebonden training. In de methode zijn “tips voor de trainer” opgenomen. Desgevraagd kan Taalvakwerk een workshop “aanpak laaggeletterdheid op de werkvloer” verzorgen voor trainers en leidinggevenden van de werkvloer die met de methode gaan werken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om Alfa Betsie-trainingen door professionele Taalvakwerk-trainers te laten uitvoeren.

In totaal omvat de methode ruim 500 pagina’s werkgerelateerde lesstof en opdrachten voor laaggeletterde werknemers. De opbouw van de training is als volgt:

1. Lesblad: Hierop legt de trainer uit wat er in de komende les wordt behandeld en in welke vorm dat gebeurt.
2. Oefenblad: Op dit blad wordt de stof aangeleerd en ingeoefend.
3. Praktijkblad: Dit blad maakt de cursist tussen de lesbijeenkomsten door, op het werk. Eventueel met begeleiding van de praktijkbegeleider.
4. Oké-blad: Deze kaart wordt door de praktijkbegeleider afgetekend als de cursist er blijk van heeft gegeven de vaardigheden van deze les onder de knie te hebben.

Voor meer informatie over de methode Alfa Betsie Werkt! kunt u contact opnemen met Li-ja Termijn Tel 0164 265679 of l.termijn@ebc.nl

Let op: minimale afname 6 exemplaren per module of 6 totaalpakketten.