Diensten

Diensten: Methodiekontwikkeling

Lesmateriaal op maat

Taalvakwerk traint op het werk, over het werk. Dat betekent lesmateriaal op maat voor ieder  traject, specifiek afgestemd op de behoefte van de klant. Het concept van Taalvakwerk houdt in dat de taal van de werkvloer het uitgangspunt is bij de lessen. In elk bedrijf spreekt men weer een andere taal. Wij gaan in het vooronderzoek op zoek naar die taal. Omdat wij de taal van het bedrijf spreken, herkennen deelnemers die taal en de context. Daardoor leren ze gemakkelijker lezen en schrijven.

In een aantal bedrijven hebben we faciliteiten gekregen om lesmateriaal te ontwikkelen met extra ondersteuning, zoals: illustraties, een redactie en/ of een uitgeverij. Coca- Cola Enterprises Dongen BV. is hiervan een voorbeeld. Hier liggen inmiddels een tiental boekjes die een complete leergang vormen van alfabetisering tot niveau mbo-2. De doelen van het European Framework vormen het raamwerk voor de opbouw in taalniveau. De situaties zijn omgewerkt naar situaties op de werkvloer.

Alfa Betsie Werkt!
Lesmethode voor AKA/taaltrainingen (niveau 1) en laaggeletterde werknemers. 

In eigen beheer heeft Taalvakwerk de methode Alfa Betsie Werkt! ontwikkeld. Deze methode wordt veel gebruikt in (voor)trajecten naar MBO1-opleidingen binnen de Sociale Werplaatsen en in bedrijven waar werknemers geschoold moeten worden naar taalniveau A1+/A2-.  

Blended-learningprogramma Aan het werk

In samenwerking met ITPreneurs lanceert Taalvakwerk momenteel het blended- learningprogramma Aan het Werk. Het programma is bedoeld voor werkende, laaggeletterde allochtonen  en autochtonen (Alfa B) met een SW-indicatie of een gelijkwaardig niveau. Met Aan het Werk bereiden deelnemers zich voor op de AKA-opleiding. Het programma bevat o.a. thema`s over het werken met apparaten en materialen en werken met regels en instructies.

Meer info over dit pakket? Bel José Scholte Tel. 06-48964085

Stappenplan voor bedrijven

Voor het Aanvalsplan Laaggeletterdheid ontwikkelde Taalvakwerk in samenwerking met CINOP en ITTA vijf digitale instrumenten die een bedrijf bijstaan in hun keuzes met betrekking tot taalscholing. Zo is Taalvakwerk onder andere betrokken bij de ontwikkeling van de Taalkrachtplanner, een stappenplan dat een bedrijf kan doorlopen om werknemers taalscholing aan te bieden.
Met behulp van het instrument Werk en Taal stelt een bedrijf een training samen voor leidinggevenden die werknemers kunnen begeleiden bij het scholingsproces.

Wilt u de Taalkrachtplanner inzetten? Kijk op www.taalkrachtplanner.nl