Diensten

Diensten: Advisering

Taalvakwerk is gespecialiseerd in:

- Aanpak laaggeletterdheid
- het scholen van anderstaligen
- Arbeids- en opleidingsgerichte trainingen op de werkvloer
- Duale inburgering en staatsexamentraining op de werkvloer

Onze expertise delen wij graag met anderen. Naast het scholen van docenten en leidinggevenden op de werkvloer, nemen wij plaats in werkgroepen en beleidscommissies om nieuwe mogelijkheden te bespreken op het gebied van duale taalscholing.

De taal- en rekengroep

De MBO-eisen zullen in de komende jaren worden verscherpt. Vooral reken- en taalvaardigheden moeten voldoen aan strenge eisen. Samen met Helicon Opleidnigen bespreekt Taalvakwerk de mogelijkheden om taal- en rekentrajecten aan te passen en toe te spitsen op de toekomstige MBO-eisen.

Taalvakwerk adviseert regionale onderwijs centra

Steeds vaker schakelen bedrijven Taalvakwerk in bij het uitzetten van beleid gericht op verbetering van de interne communicatie. Het aanpakken van laaggeletterdheid binnen de bedrijven is een  hot item in de politiek en voor de Regionale Onderwijs Centra. Voor ROC betekent het een omschakeling van het traditionele aanbod naar een vraaggerichte benadering. En dat is nu net de kracht van Taalvakwerk.

Educatie als bedrijfspartner

Momenteel voeren we in samenwerking met het Centrum Innovatie Opleidingen (Cinop) de workshop Educatie als bedrijfspartner uit. Deze workshops is bedoeld voor het ROC dat werkvloergerichte taaltrainingen op wil nemen in zijn/haar scholingspakket.  Inmiddels hebben we trainingen verzorgd voor ROC Midden Brabant en ROC Rijn-IJssel. De trainingen worden door de deelnemers erg gewaardeerd.

Aanpak laaggeletterdheid

Taalvakwerk verleent haar medewerking aan een aantal wetenschappelijke onderzoeken in het kader van aanpak laaggeletterdheid. 
o.a.:
- Laaggeletterdheid in de sociale werkvoorziening (2008)
- Werken met Taal - Stichting van de Arbeid (2010)
- Job Impact rapport -  Taal op de werkvloer bij SITA (2006-2008)
- Verbeteren van integratiebeleid inburgering op de werkvloer - Commissie Onderzoek Integratiebeleid (2004)