Diensten

Diensten: Inburgering

Inburgering en arbeidsgerichte taaltraining gaan prima samen

Taalvakwerk voert duale inburgeringsactiviteiten op de werkvoer uit voor verschillende gemeenten en bedrijven in Nederland. In onze inburgeringstrajecten maken we gebruik van werkvloergericht lesmateriaal, specifiek afgestemd op het bedrijf en op de functie van de werknemer. We betrekken leidinggevenden bij het traject door bijvoorbeeld portfolio-eisen te koppelen aan de werkzaamheden van de deelnemer en assessments te oefenen in samenwerking met de teamleider.

Inburgeren bij Scholle Europe BV

Een van de eerste duale trajecten ‘inburgering op de werkvloer’ voert taalvakwerk uit bij Scholle Europe B.V., een bedrijf dat vacuümverpakkingen vervaardigt.

In 2008 voert Taalvakwerk een traject Nederlands op de werkvloer uit bij Scholle Europe B.V.  Het bedrijf wil hier, op een kostenefficiënte manier, een vervolg aan geven. Taalvakwerk fungeert voor de gemeente Breda als een intermediair richting het bedrijfsleven door de gemeente en het bedrijf bij elkaar te brengen. Dit resulteert in een duaal inburgeringstraject voor de medewerkers van Scholle.

Het traject vindt volledig plaats bij Scholle. Deelnemers hebben computers en leermiddelen tot hun beschikking en werken aan de eisen van het inburgeringexamen en aan de eisen die Scholle qua Nederlandse taal op de werkvloer van de mensen vraagt. De lestijden zijn afgestemd op de ploegwissel. Op deze manier kunnen deelnemers half in eigen tijd en half in de tijd van de werkgever de gezamenlijke lessen volgen.

Het multimediale inburgeringsprogramma biedt hen de gelegenheid om thuis of elders, op eigen tempo verder te werken aan hun kwaliteiten. Het traject wordt bekostigd door de gemeente Breda. Scholle levert een financiële bijdrage; de bijdrage van de deelnemers bestaat vooral uit hard werken aan het behalen van het eindresultaat. Een jaar na de start ontvangen ALLE deelnemers hun diploma tijdens de feestelijke diploma-uitreiking.

Inburgering Oosterhout

In 2007/2008 voert Taalvakwerk in opdracht van de gemeente Oosterhout een inburgeringsproject voor allochtone vrouwen. Naast een grote inzet wordt van de deelneemsters een hoge mate van zelfstandigheid verwacht. Ook buiten de lesuren moeten zij actief met hun inburgering bezig zijn. Ze leren communiceren met buren, met de school en diverse instanties, verzamelen relevante informatie bij de bibliotheek, op internet of elders. Participatie staat in dit traject centraal.