Diensten

Diensten: MBO opleidingen

Gecombineerde MBO-opleiding en taaltraining

Beroepsopleidingen zijn voor medewerkers met een taalachterstand extra moeilijk. De effectiviteit wordt sterk verbeterd door een taaltraining specifiek te richten op de opleidingsaspecten of door beide opleidingen geheel te integreren.

Taalvakwerk verzorgt in samenwerking met Helicon Opleidingen geïntegreerde bedrijfsinterne beroepsopleidingen op MBO-niveau 1 t/m 4.

Taal/AKA-traject (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent)

In een Taal/AKA-traject wordt het verhogen van het taalniveau gecombineerd met het behalen van het AKA-diploma. De deelnemers leren de taal aan de hand van de AKA-competenties.

AKA-traject bij WVS-groep

Na een uitgebreide intake en selectieprocedure start in Roosendaal en Etten-Leur in 2010 een aantal MBO1 AKA-trajecten (verpakken). De groepen zijn ingedeeld op basis van leerbaarheid en taalniveau. De deelnemers die bij intake voldoende scoren, starten direct met de 1-jarige AKA-opleiding. De andere deelnemers starten met een voortraject, waarbij de nadruk ligt op opleidingsgerichte taalscholing. De opleiding staat in het teken van de AKA-competenties. Voor sommige deelnemers kan daar ook extra taalondersteuning aan gekoppeld worden.

MBO1 met taalondersteuning bij WML Waalwijk

Sinds enkele jaren draait het Studiehuis van WML Waalwijk op volle toeren. Alle medewerkers van de sociale werklplaats krijgen de kans om zich te ontwikkelen. Naast arbeidsgerichte taaltrajecten voor laaggeletterden verzorgt Taalvakwerk voor het Studiehuis een MBO1-opleiding. De opleiding  is met name gericht op verhogen van het taalniveau en het aanleren van sociale studievaardigheden en sociale vaardigheden.

Hero Breda

Fit2Hit Class is een opleidingsprogramma operators in de productie bij Hero Breda. Om Hero Nederland een gezonde toekomst te bieden, moeten het bedrijf en haar medewerkers sterker en beter worden gemaakt. Dit is het doel van het Fit2Hit-programma. Iedere operator krijgt een functiegerichte opleiding, waarin de werkplekopleiding wordt geïntegreerd. De opleiding sluit af met een examen op mbo niveau.

Erasmus Universiteit

Anderstalige studenten aan de Erasmus Academy, richting boekhouden en accountancy, krijgen van Taalvakwerk ondersteuning bij studieproblemen die te maken hebben met onvoldoende taalvaardigheid.