Diensten

Diensten: Alfabetisering

Het verschil tussen analfabetisme en laaggeletterdheid

Iemand is ongeletterd of analfabeet als hij/zij 15 jaar of ouder is en helemaal niet kan lezen en schrijven en dit ook nooit heeft geleerd.Iemand is laaggeletterd of functioneel analfabeet als hij/zij de lees- en schrijfvaardigheden op een dusdanig laag niveau beheerst dat hij/zij niet in staat is zich te ontwikkelen of om te functioneren in de maatschappij, thuis en op het werk.

Alfabetisering

Volwassen analfabeten (niveau A0) die hun schriftelijke vaardigheden willen verbeteren zullen over het algemeen een wat langere weg af moeten leggen. Taalvakwerk verzorgt groepsgerichte alfabetiseringtrajecten en voortrajecten gericht op niveauverhoging.

Alfa Betsie-trajecten voor laaggeletterden

Voor laaggeletterden (niveau A1-) heeft Taalvakwerk een eigen alfabetiseringsmethode, Alfa Betsie Werkt!, ontwikkeld. Taalvakwerk werkt al jaren volgens het Alfa Betsie-concept.

De opbouw van Alfa Betsie is met name geschikt voor langzaamlerende laaggeletterde allochtonen én autochtonen. De modules hebben een interactieve opbouw met opdrachten die zowel in de groep als met de leidinggevenden op de werkvloer worden geoefend. In samenwerking met een leidinggevende bouwt de cursist een portfolio van opdrachtkaarten op. Een teamleider krijgt op deze manier een duidelijk beeld van wat de cursist kan of nog niet kan. De leidinggevende weet wat er geoefend moet worden en kan daar op de werkvloer op inspelen. Met de Alfa Betsie-methode bereiden deelnemers zich voor op een AKA-opleiding (MBO1).

Alfa Betsie Werkt in de sociale werkplaats


Goede voorbeelden van Alfa Betsie-trajecten zijn door heel Nederland te vinden. Bij de WVS-groep in Etten-Leur en Roosendaal, bij IBN in Oss, Uden en Veghel en bij WML in Waalwijk is de Alfa Betsie-methode inmiddels een beproefd concept. 
Het is een insprirerende en creatieve methode die de deelnemers helpt om zich te verbeteren in alle vaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren).

Aan het werk

Alfa Betsie krijgt in september 2011 een digitaal vervolg. Samen met ITpreneurs werkt Taalvakwerk aan het blended leerprogramma ``Aan het Werk``. Het programma wordt gemaakt voor werkende, laaggeletterde allochtonen (Alfa B) en autochtonen met een SW-indicatie of een gelijkwaardig niveau. Met Aan het Werk bereiden deelnemers zich voor op de AKA-opleiding. Het programma bevat bijvoorbeeld thema``s over het werken met apparaten en materialen en werken met regels en instructies.