Diensten

Diensten: Outplacement

Kansen vergroten

Bij reorganisatie of sluiting van bedrijven kan Taalvakwerk ondersteuning bieden. Door de taalvaardigheid van werknemers te verhogen worden kansen op de arbeidsmarkt vergroot. De taaltrainingen zijn specifiek gericht op de bedrijfstak of functie waar de overtollige medewerker zich voor kan kwalificeren.

Motivatie en dossieropbouw

Taalvakwerk is gespecialiseerd in het omzetten van een vraag van een bedrijf in een passend traject. Voorafgaand aan een training verzorgen we een uitgebreide intake. Om een persoonlijk dossier op te kunnen bouwen wordt naast het taalniveau tevens de motivatie per deelnemer gepeild.

Individueel traject t.b.v. externe plaatsing

In verband met de reorganisatie van een productiebedrijf is voor medewerker Bakara een functie gevonden bij een extern bedrijf. Het bedrijf eist wel dat het taalniveau van meneer Bakara verhoogd wordt naar B1-niveau. Taalvakwerk verzorgt een intake en schrijft op basis van de resultaten een scholingsvoorstel. Dhr. Bakara start vrijwel direct met de lessen. Hij heeft 2 contacturen per week en werkt 4 uur per week zelfstandig aan huiswerkopdrachten. Na enkele maanden voldoet dhr. Bakara aan de eisen en kan hij aan de slag bij zijn nieuwe werkgever.