Diensten

Diensten: Nederlands op de werkvloer

Arbeids- en opleidingsgerichte taaltraining

Taalvakwerk verzorgt arbeids- en opleidingsgerichte taaltrainingen voor laag- én hoogopgeleiden in alle bedrijfssectoren, zoals logistiek, industrie, voeding, zorg, bouw enz. De groepstrainingen en de individuele trajecten zijn gericht op het verhogen van taal- en/of sociale vaardigheden die de werknemer in zijn of haar (toekomstige) functie nodig heeft. Het werken aan houdingsaspecten en leren toepassen van strategieën kan tevens deel uitmaken van een training. Door de training kan naast verhoging van algemene taalvaardigheid, ook de communicatie verbeteren, de inzetbaarheid verbreden en meer betrokkenheid waarneembaar zijn.

Flexkrachten

Taalvakwerk verzorgt tevens taaltrainingen om tijdelijke werknemers beter en sneller inzetbaar te maken. Taalvaardigheden, maar ook houdingsaspecten voor het Nederlandse bedrijfsleven behoren tot de ingrediënten. Door de taaltrainingen krijgt de werkgever een beter inzicht in de mogelijkheden van zijn flexkrachten.

1. ARBEIDSGERICHTE TAALTRAINING

Bij een productiebedrijf in het zuiden des lands zijn een aantal allochtone medewerkers in dienst. Het taalniveau van deze medewerkers is onvoldoende om optimaal mee te kunnen draaien binnen de organisatie. Acht medewerkers zijn door het bedrijf geselecteerd om deel te nemen aan de arbeidsgerichte training in de Nederlandse taal. Doelstelling van de bedrijfsleiding is om deze medewerkers d.m.v. een arbeidsgericht taaltraject op een hoger plan te krijgen; het gaat daarbij om het taalniveau, maar vooral ook om het gebruik daarvan in de werkomgeving.

Taalvakwerk start met een 10-weken-traject, waarbij de deelnemers 2 uur per week scholing volgen. Het traject wordt afgesloten met een evaluatie en het bepalen van eventuele vervolgstappen.

2. TAALTRAINING HOGER OPGELEIDEN

Een bedrijf is voor twee hoger opgeleide medewerkers op zoek naar taaltraining Nederlands. Deze twee medewerkers kunnen zich met Engels goed verstaanbaar maken, maar het gebrek aan Nederlands beperkt de integratie en de contacten.

Taalvakwerk begeleidt deze medewekers in een traject van 20 weken, waarbij ook intensief met huiswerk wordt gewerkt. De ene week 2 lesgebonden uren, de andere week huiswerkbegeleiding op afstand. De lesgebonden uren zijn sterk gericht op communicatie; in de andere week vindt via e-mail of telefoon huiswerkbegeleiding plaats door de docent.  Met een flinke inzet van de medewerkers  is in 20 weken op deze manier een flinke vooruitgang geboekt.

3. LEIDINGGEVENDEN

Taalvakwerk is van mening dat het héle bedrijf haar bijdrage kan leveren in het stroomlijnen van de communicatie en stelt voor om een korte training voor direct leidinggevenden op te nemen. Zij gaan voortzetten wat in de lessen is aangeboden. Daarnaast krijgen zij handvaten om hun mensen zo goed mogelijk te begeleiden en te begrijpen.