Over Taalvakwerk

Over Taalvakwerk: Trainers

De Taalvakwerker

Trainers die opdrachten uitvoeren in opdracht van Taalvakwerk zijn altijd opgeleid tot docent NT2 (Nederlands als tweede taal) en hebben een ruime pedagogische ervaring. Zij worden onder meer gescreend op zelfstandigheid, flexibiliteit en affiniteit met de doelgroep en het bedrijfsleven.

Onze trainers moeten in staat zijn om te motiveren en blokkades te doorbreken. Taalachterstanden op de werkvloer zijn soms lastig bespreekbaar. Vaak is er sprake van schaamtegevoelens bij de betreffende medewerkers en is het onderwerp taboe bij de direct leidinggevenden. De Taalvakwerker heeft geleerd om deze blokkades te doorbreken. Als alle partijen doordrongen zijn van de noodzaak, zal het taaltraject de grootste opbrengst genereren.