Over Taalvakwerk

Over Taalvakwerk: Samenwerking

Samen staan we sterk

Sinds de oprichting van Taalvakwerk is er steeds één belangrijk doel dat we voor ogen houden. We willen taalonderwijs op een effectieve en flexibele manier aanpakken en daarvoor is een goede samenwerking met alle partijen nodig.

Voor de incompany trainingen creëren we een zo breed mogelijk draagvlak. Door leidinggevenden te betrekken bij de werkvloergerichte trajecten en extra workshops aan te bieden, wordt het taaltraject geintensiveerd. Door intensieve samenwerking tussen ministeries, gemeenten, bedrijven en (scholings)instanties worden nieuwe wegen uiitgezet om de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers te verhogen en de communicatie op de werkvloer te optimaliseren.

We werken o.a. samen met

ITTA
Cinop
IT Preneurs
Gemeenten
SW-bedrijven
Spa groep
PTC-online
Surplus Welzijn
Helicon Bedrijfsopleidingen
Stichting Lezen en Schrijven

ITTA en Taalunie

De activiteiten van Taalvakwerk sluiten aan op de politieke actualiteit. Bij het ministerie van Vreemdelingenzaken wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving met betrekking tot inburgering op de werkvloer. Via het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam (ITTA), brengt Taalvakwerk haar praktijkervaringen in. Zo leveren wij een bijdrage aan de totstandkoming van beleid. Het ITTA is een expertisecentrum voor Nederlands als Tweede taal. De activiteiten van het ITTA zijn gericht op de integratie van anderstaligen in de samenleving. Het gaat daarbij om taal leren in een praktijkgerichte context.

Taalvakwerk is Ambassadeur voor maatwerk. Samen met de Taalunie en het ITTA hebben wij een pilot uitgevoerd: hoe lever je maatwerk in een groep mensen met zeer uiteenlopende leerdoelen. De bevindingen zijn opgenomen op de site van de Taalunie. www.taalunie.nl

Helicon Opleidingen

Het Ministerie van Onderwijs heeft het mogelijk gemaakt dat beroepsopleidingen binnen bedrijven worden uitgevoerd met een daarin verweven taalopleiding. Taalvakwerk werkt voor een dergelijke brede aanpak onder andere samen met Helicon Bedrijfsopleidingen. Helicon verzorgt vmbo- en mbo- opleidingen gericht op procesindustrie, de techniek en de agrarische sector. Wij werken onder andere samen in de voedingsmiddelbranche en in de logistiek. Ook in andere sectoren vinden mbo- opleidingen in bedrijven plaats. Om de effectiviteit van de taaltrajecten te vergroten is betrokkenheid van leidinggevenden en cursisten belangrijk. Hierdoor is een leeromgeving op de werkvloer mogelijk en kunnen cursisten hun nieuwe vaardigheden integreren in hun werk.