Over Taalvakwerk

Over Taalvakwerk: Werkmethode

Maatwerk en flexibiliteit

Wij passen onze training volledig aan uw bedrijf aan, zowel wat betreft de inhoud als de werktijden. TAALVAKWERK traint uw medewerkers individueel of in kleine groepen (maximaal 12 personen), onafhankelijk van de moedertaal van de cursisten. De ervaren docenten zijn bovendien allen zeer deskundig in het differentiëren binnen groepen, zodat individuele achterstanden voldoende aandacht krijgen.

Bij een training van Taalvakwerk doorlopen we altijd de volgende stappen:

• Bepalen van de klantvraag

De behoefte van de organisatie staat bij ons centraal en wordt zo scherp mogelijk in beeld gebracht. Concrete en reële doelstellingen worden bepaald in overleg met de klant.

• Creëren van draagvlak

Voor een goed resultaat is betrokkenheid van de collega’s en afdelingsleiding noodzakelijk.

• Bepalen van de uitgangssituatie

Een begintest (intake) per cursist is noodzakelijk om de taalproblemen te inventariseren en levert bovendien een objectieve nulmeting waartegen we latere resultaten kunnen afzetten. Op basis van de intake-resultaten wordt de planning en opzet voor het taaltraject uitgewerkt. 

• Uitvoering van het Taaltraject

Taalvakwerk levert maatwerk en ieder traject wordt dus specifiek afgestemd op de klantbehoefte. De taaltraining kan op zichzelf staan, maar ook worden geïntegreerd in een beroepsopleiding of reïntegratieplan.

• Feed back

Tijdens het traject vindt regelmatig feedback plaats om, waar nodig te kunnen bijsturen. Elk traject wordt afgesloten met een eindtoets.