Over Taalvakwerk

Over Taalvakwerk: Visie

Taal als middel om doelen te bereiken

Door kwaliteitseisen en procesverbeteringen worden steeds hogere eisen aan uw organisatie en daarmee aan uw medewerkers gesteld. Het taalniveau van uw medewerkers is daarbij een vaak verborgen, belemmerende factor.

Drempels verlagen

Het begrijpen van instructies, communicatie met collega’s, het opstellen van rapportages; het zijn basale vaardigheden die u van uw medewerkers mag verwachten. De praktijk is vaak anders; gebrekkige beheersing van het Nederlands of gedrags- en houdingsaspecten staan het optimaal functioneren van uw medewerkers in de weg. Door deze drempels weg te nemen, zullen werknemers beter gaan functioneren en kunt u uw organisatiedoelstellingen naar een hoger plan tillen. TAALVAKWERK onderscheidt zich met haar methodiek van traditionele onderwijsinstituten. TAALVAKWERK schoolt werkvloergericht, met oefenstof uit de werkpraktijk. Kenmerken van TAALVAKWERK zijn: klantgerichtheid, flexibiliteit, deskundigheid, betrokkenheid en snelle zichtbare resultaten.